Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

j j

Contact Info
New York +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com 184 Main Street Victoria 8007
Folow us on social

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing voor jou als gebruiker van onze diensten. Je kunt zo gebruik maken van onze deelauto’s en andere mobiliteitsoplossingen die we aanbieden of ontwikkelen.

Wij zijn MobiGo B.V., gevestigd aan de Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30284356.

Samenwerking

Om je gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, zoals de deelauto’s, werken wij samen met andere partijen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken zelf, of via andere partijen persoonsgegevens. Deze andere partijen zijn bijvoorbeeld de ICT – leverancier voor het deelplatform en het betaalplatform. Wij handelen niet in jouw data. Deze worden alleen gebruikt voor de dienstverlening en wettelijke vereisten.

Verwerking

Ons beleid is dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Dit betekent dat:

 • We vermelden voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • We toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • We het verzamelen van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • We, wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met derden, afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze worden gedeeld;
 • Door ons en de partijen waar we mee samenwerken passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies;
 • We het recht en de wens respecteren om jou je persoons gegevens ter inzage te geven aan jou, te corrigeren of te verwijderen. Met betrekking tot verwijderen van gegevens kan het zijn dat wetgeving daar beperkingen aan stelt.

Jouw persoonsgegevens

Voor het kunnen gebruiken en blijven gebruiken van de dienste n van MobiGo, hebben we gegevens van je nodig. Welke gegevens dat per keer zijn, is afhankelijk van de betreffende dienst. Het kan zijn dat niet wij, maar een derde partij deze gegevens voor ons verwerkt. Het gaat om de volgende gegevens:

Contactgegevens

 • Je voornaam en achternaam
 • Je adresgegevens zoals straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats en land
 • Je mobiele telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je bedrijfsgegevens als bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats, nummer bij de kamer van koophandel en telefoonnummer
 • Je inloggegevens
 • Je rijbewijs nummer
 • Je geboortedatum
 • Persoonsgegevens die je verstrekt in (e-mail)correspondentie.

Gebruiksgegevens

 • Locatie – en gebruiksgegevens die verbonden zijn aan de mobiliteitsdiensten
 • Persoonlijke of tot personen terug te leiden gegevens die betrekking hebben op de ICT-platformen die we gebruiken zoals IP-adres.

ICT-gegevens

We maken op onze websites gebruik van functionele cookies. Dit gebeurt ook door derden die wij inschakelen, zoals bijvoorbeeld voor app’s. Deze cookies kunnen persoonsgebonden informatie bevatten. We maken geen gebruik van cookies die inbreuk maken op je privacy. Verder kunnen de systemen die we gebruiken je IP-internetadres registreren, gebruikte hardware en software en daarbij behorende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en verbeteren van onze mobiliteitsdiensten.

Doeleinden voor het verwerken van je gegevens

Om onze deelmobiliteitsdiensten en functies aan je te kunnen aanbieden, hebben we je gegevens nodig. Dit zorgt ervoor dat wij of derden waar we mee samenwerken, je gegevens moeten kunnen verwerken. Het gaat hierbij om:

 • Je gebruik te laten maken van onze mobiliteitsdiensten bijvoorbeeld door je op te nemen in ICT-systemen voor het aanmaken van een account en het kunnen gebruiken van de diensten, inclusief administratie;
 • Analyses te maken voor (toekomstig) gebruik van de (deel)mobiliteitsdiensten;
 • Ondersteuning bij het gebruik van de mobiliteitsdiensten waarbij dit 1op1 kan zijn of groepsgewijs of in nieuwsbrieven. We geven hierbij de voorkeur aan online communicatie en verwerking;
 • Je vragen te kunnen beantwoorden of onverhoopte klachten te kunnen oplossen;
 • Je goed gebruik te kunnen laten maken van de websites die we gebruiken of naar doorverwijzen en deze te optimaliseren;
 • Het verzenden van nieuwsberichten die voor de dienstverlening noodzakelijk is of onze nieuwsbrieven.

Jouw gegevens en derden

We werken samen met andere partijen, zogeheten derde partijen. Deze derde partijen hebben we geselecteerd op bijvoorbeeld de gewenste, hoge kwaliteit en ervaring van dienstverlening. We maken met deze partijen afspraken over de veilige verwerking van jouw gegevens. We verstrekken jouw gegevens alleen als dat nodig is voor de dienstverlening waar we de betreffende partij voor inschakelen. Deze derde partijen zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking van jouw gegevens voor de betreffende diensten. Het kan zijn dat we genoodzaakt zijn om contractuele of wettelijke vereisten jouw gegevens aan derden te verstrekken. Ook kan het zijn dat gegevens verwerkt worden door systemen of derden.

 • We hebben bijvoorbeeld met leasemaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen de afspraak dat we jouw gegevens doorgeven als je onverantwoord, onzorgvuldig of onrechtmatig van de mobiliteitsdiensten gebruik hebt gemaakt of hebt laten maken. Eventuele schade mag een partij dan direct op je verhalen.
 • We hebben geen invloed op de gegevens die de aanbieder(s) van de app(s) die we je aanbieden, verwerken en ook niet op het doel. Hiervoor kun je contact opnemen met deze aanbieder(s). Ditzelfde geldt voor de websites van anderen waar we naar doorverwijzen.
 • Bij diverse mobiliteitsdiensten worden locatiegegevens via bijvoorbeeld GPS verzameld. Deze kunnen worden opgeslagen door een derde partij om de mobiliteitsdiensten mogelijk te maken.
 • In navigatiesoftware van de auto’s kunnen bestemmingen vastgelegd worden. Autofabrikanten kunnen en aangeven deze gegevens, locaties, en andere gegevens tijdens de rit te verwerken. Verder kunnen de door jou ingevoerde bestemmingen 3 zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld bij het gebruik van een deelauto na elkaar.
 • Door gebruik te maken van het betaalplatform of het verrichten van betalingen, deel je privacygevoelige gegevens met ons.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens en gebruiksgegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk is v oor het realiseren van de doelen waarvoor wij ze gebruiken. In verband met wettelijke termijnen bewaren we jouw persoonsgegevens en gebruiksgegevens tot 10 jaar na de dienstverlening.

Inzage, wijzigen en klachten

Je mag je gegevens inzien en een verzoek indienen om deze te wijzigen of te verwijderen. Dit kan via e-mail naar contact@mobigo.nu. We kunnen je hiervoor om identificatie vragen. Mochten wij naar jouw mening niet goed omgaan met jouw gegevens, je verzoeken of vragen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ben je van mening dat we niet goed met je gegevens omgaan of dat er aanwijzingen zijn van misbruik laat het ons dan per e-mail weten.