Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

j j

Contact Info
New York +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com 184 Main Street Victoria 8007
Folow us on social

Algemene voorwaarden

MobiGo is je aanbieder voor mobiliteit. Mobiliteit in jouw buurt, onder bekenden. “In een warme kring” van mede-gebruikers die bij jou in de buurt wonen en/of werken.

MobiGo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30284356 en is gevestigd in Gebouw Kosmos, Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist.

Algemeen

Als je gebruik wilt maken van de mobiliteitsdiensten dan sluiten we samen een gebruikersovereenkomst af. Deze overeenkomst wordt via een online dienst opgesteld. Je vult je gegevens in en gaat akkoord met de algemene- en gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring, waarbij je aangeeft deze ontvangen en gelezen te hebben. Vervolgens beoordelen wij de gegevens en accepteren je inschrijving of kunnen deze afwijzen. Bij het gebruik van specifieke diensten kunnen aanvullende controles gevraagd worden. Voorbeeld hiervan is de rijbewijscontrole voor het eerste gebruik van de deelauto of scooter. Deze vindt online plaats via de beschikbaar gestelde app. Als om welke reden ook de controle leidt tot een afwijzing dan krijg je geen toegang tot het deelplatform en die specifieke mobiliteitsdiensten waar de controle voor nodig is. Afwijzing kan te maken hebben met registratie van het rijvaardigheidsbewijs bij instanties of ongeldigheid. Hier hebben wij geen invloed op en kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. Je rijbewijsgegevens worden via een beveiligde verbinding eenmalig doorgestuurd naar een externe partij die de toegestuurde foto’s na gebruik vernietigt. Bij elke boeking vindt vervolgens automatisch controle op de geldigheid en gebruik plaats.
Zo houden we het gebruik van de diensten zo veilig mogelijk.

Privacy

Als gebruiker deel je gegevens via web, deelplatform of overige wijze. Wij gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. We werk en met partnerbedrijven samen en ook met bijvoorbeeld lokale energie coöperaties. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om zoals beschreven in onze privacyverklaring. We spreken met onze partners af dat ook zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Voor eventuele onzorgvuldigheid bij deze partners kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Onze privacyverklaring maakt deel uit van de gebruikersovereenkomst en deze algemene voorwaarden en is te vinden op onze website.

Aanpassing voorwaarden

Door ontwikkelingen kan het voorkomen dat deze voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden of de privacyverklaring aangepast moet worden. Dit kunnen wij in urgente situaties per direct doen. Wij zullen er naar streven eventuele wijzigingen zo vroeg mogelijk aan je bekend te maken, bij voorkeur minimaal 1 maand van tevoren.

Betaling voor de diensten

Wij streven ernaar om onze diensten voordelig aan te bieden. Onderdeel hierbij is een korte betaaltermijn. We hanteren een betaaltermijn van 5 dagen na factuurdatum. Na deze datum hebben wij het recht om onze dienstverlening zonder nader bericht op te schorten. We kunnen voor onze diensten een borgsom vragen.

Aansprakelijkheid

MobiGo is alleen direct en tot een beperkte hoogte aansprakelijk voor de diensten die geleverd worden, tot het bedrag waarvoor MobiGo is verzekerd. MobiGo is niet aansprakelijk voor indirecte schade voortkomend uit het niet kunnen gebruiken van de diensten. Contracten, correspondentie, aangeboden teksten en websites stellen wij zorgvuldig op en houden wij actueel. We kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele onjuiste weergave of gegevens.