Deelnemers van het elektrische deelautoproject MobiGo Zeist hebben in het eerste jaar van het bestaan van het project al 120.000 duurzame kilometers gereden. De eerste auto, een volledig elektrische Nissan Leaf, reed op 15 augustus 2018. Inmiddels rijden er elf elektrische auto’s. Tien stuks zijn nog in bestelling. Als het project volop draait kunnen bijna 400.000 duurzame kilometers per jaar worden gereden.

Zeistenaar Arnout van Dijk kreeg het idee voor de elektrische deelauto’s toen hij in Zeist onder de vleugels van Samen Duurzaam Zeist het elektrische deelbakfietsenproject aan het opzetten was. ,,Ik zat in de klimaatwerkgroep van Samen Duurzaam Zeist. De vraag werd gesteld of we dan ook zelf een duurzaam autodeelproject konden opzetten in Zeist. Het idee was om rondom een deelauto een vast aantal gebruikers te krijgen. Dan krijg je het gevoel dat het een beetje jouw auto is. Wij noemen dat de ‘warme kring’.’’

Van Dijk trok de stoute schoenen aan en bestelde een auto. ,,Vervolgens ben ik er zelf gebruikers bij gaan zoeken. Binnen de kortste keren had ik tien mensen.’’ Zo is het balletje gaan rollen en kwamen er steeds meer auto’s bij. Van Dijk wordt daarbij ondersteund door Onze Auto, gespecialiseerd in het opzetten van elektrische deelautoprojecten.

Centraal Beheer doet ook mee aan het project door de auto’s te verzekeren. ,,Overigens hebben we vorig jaar over alle elf auto’s twee schademeldingen gehad. Een keer een kapotte grille, veroorzaakt tijdens een vakantie in Oostenrijk en een keer een krasje op een deur.’’ Ter vergelijking: een reguliere leaseauto rijdt vaak een tot twee keer schade per jaar.

Soms komt de deelauto zelfs in plaats van een eerste aan te schaffen auto. Dat scheelt gemiddeld vier tot vijf auto’s in de straat.

Inmiddels is er volop aandacht voor het Zeister project. Er zijn grotere projecten in het land, maar het succes van MobiGo Zeist, waarbij relatief veel auto’s in één woonkern actief zijn, is volgens Van Dijk bijzonder.

Het mooiste effect van de komst van de elektrische deelauto naar nagenoeg alle Zeister wijken, is volgens Van Dijk de afname van het aantal auto’s in de straat. ,,Je doet natuurlijk niet mee als je al een elektrische auto hebt. Maar van de meeste deelnemers horen we dat ze meedoen, zodat ze geen tweede auto hoeven aan te schaffen. Soms komt de deelauto zelfs in plaats van een eerste aan te schaffen auto. Dat scheelt gemiddeld vier tot vijf auto’s in de straat.’’

Effect

Het allerbelangrijkste effect is volgens Van Dijk de besparing van fossiele brandstoffen en daardoor ook minder uitstoot van CO2 en fijnstof. ,,De auto die nu het langste rijdt, heeft 20.000 km gereden. De auto zorgde voor 15.000 kilo minder CO2 uitstoot en 4000 gram minder fijnstof.’’

Een zuivere doorberekening voor het hele wagenpark kan nog niet worden gemaakt, maar Van Dijk schat het op 90.000 kilo minder uitstoot van CO2 en 24.000 gram minder uitstoot van fijnstof. Als het wagenpark over enkele maanden is uitgegroeid naar twintig auto’s zullen de cijfers nog mooier worden, volgens hem.

In november houdt Van dijk weer diverse proefritten om Zeistenaren kennis te laten maken met elektrisch deelrijden. Deelnemen aan een elektrische deelauto kan vanaf 10 euro per maand. Per uur betaal je dan 5 euro en per km betaal je 30 cent.