Over ons

Vanuit Samen Duurzaam Zeist is in 2018 het samenlevingsproject voor autodelen opgestart, nadat eerst gestart was met de elektrische deelbakfietsen.

Vanuit de samenleving is dit project opgestart om autodelen te stimuleren en speciaal het delen van (nieuwe) elektrische auto’s op gang te brengen. Zo worden namelijk meerdere doelen bereikt: energiebesparing in rijden en productie van auto’s, CO2- en fijnstofreductie en een beter gebruik van de openbare ruimte met minder geparkeerde auto’s op straat.

Sinds augustus 2018 rijdt de eerste e-deelauto in Zeist, rondom de Bergweg. Al snel had die auto zo’n 10 gebruikers. De app van OnzeAuto maakten het delen erg handig. Andere reacties en de resultaten uit een enquête hebben er toe geleid dat we nu in ‘hoge versnelling’ elektrische deelauto’s introduceren en doorgaan in Zeist en omgeving.

MobiGo Zeist werkt met OnzeAuto samen voor diverse ondersteuning op het gebied van ICT, het concept en het aspect dat het uitgangspunt is dat de auto’s ‘onze auto’s’ zijn: van groepen gebruikers. Van jou en van mij, uit Zeist. Waar mogelijk en handig koppelen we dan die auto’s aan elkaar waardoor de beschikbaarheid van auto’s groter is onder gelijksgestemden. Dit is ook een van de redenen dat alle auto’s een vaste plek hebben in Zeist en je de auto na je rit niet ergens anders kunt achterlaten.

Het gebruik van een auto van MobiGo Zeist is niet te vergelijken met een huurauto of een andere deelauto, als je er in zit voelt her weer als jouw eigen, moderne auto. We nemen een unieke positie in en daar kun jij aan bijdragen: samen gebruik maken en duurzaam rijden. 100% op groene stroom!

Naast de samenwerking met onderstaande partijen werken we ook intensief samen met Pitpoint, de exploitant van de publieke laadpalen in Zeist en die zorgt voor het laden met duurzaam opgewerkte stroom (dus per saldo geen CO2 uitstoot). Ook de Gemeente Zeist werkt volop mee met het ondersteunen van het project via Samen Duurzaam Zeist én het reserveren van de parkeerplaatsen bij de laadpalen die we speciaal aanvragen of waar ruim voldoende capaciteit beschikbaar is. MRA-e is ook partner, zij zorgen voor het gehele aanvraagproces rondom de publieke laadpalen.

Pilot deelautoverzekering

De auto’s in Den Dolder en Componistenbuurt/Pedagogenbuurt zijn onderdeel van een unieke pilot van onderstaande partners: naast de ‘gewone’ duurzame mobiliteit, (geen CO2 uitstoot, fijnstof, comfortabel, delen van de auto, minder openbare ruimte in gebruik) dragen de vaste gebruikers van deze 5 auto’s ook nog bij aan het ontwikkelen van een nog betere autodeelverzekering samen met partner Centraal Beheer en OnzeAuto. Met de autoverzekering van Centraal Beheer zijn zowel de auto als de inzittenden goed verzekerd. het doel van de pilot is onderzoeken welke behoeften en vragen er zijn rondom de schaderisico’s. En welke onzekerheden en drempels er worden ervaren als het gaat om de afhandeling van schade van alle betrokken partijen bij het gebruik. Daarmee werken we aan de deelverzekering van de toekomst. Ondertussen rijd jij als deelnemer gewoon onbezorgd rond!

Partners

MobiGo Zeist is opgestart vanuit het Samenlevingsinitiatief Samen Duurzaam Zeist. Dit is een beweging van, voor en doro inwoners en organisaties uit Zeist gericht op het duurzaam maken van Zeist. Het initiatief is voortgekomen uit de Brede Milieu Visie die in opdracht van de Gemeenteraad opgesteld is met de samenleving, waarna de Gemeenteraad van Zeist aangaf dat het haar wens is dat de realisatie van de plannen en doelen ook plaatsvindt samen met de Samenleving. Geheel in gedachte van deze tijd: ambitieuze doelstellingen streef je niet alleen na, maar doe je samen! In 2018 zijn ruim 20 projecten van start gegaan en in de loop van 2019 zal dat gegroeid zijn naar meer dan 30, waaronder dus MobiGo Zeist!

OnzeAuto is initiatiefnemer van het autodelen in zogeheten ‘warme kring’: het delen van een elektrische auto met een vaste groep buurtgenoten. Het eerste initiatief was in Helvoirt en meteen een enorm succes. Na 1,5 jaar zijn ze nu actief in meer dan 10 gemeenten verspreid over het land. Hun ambitie is autodelen zo gemakkelijk mogelijk te maken met en totaalpakket (auto’s, deelplatform, laadpalen en duurzame stroom, verzekering) en hebben ook met Centraal Beheer het initiatief genomen om te onderzoeken waar de deelautoverzekering verbeterd kan worden. Om jou als gebruiker zo veel mogelijk te ontzorgen en aan duurzame mobiliteit te helpen.

Centraal Beheer is een grote financiële dienstverlener in Nederland. Al meer dan 100 jaar staan wij klaar voor onze klanten. Sinds 1995 zijn wij onderdeel van Achmea. U kent ons vast van de ‘Even Apeldoorn bellen’ campagne. U kunt bij ons terecht voor financiële producten en diensten zoals schade- en inkomensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, spaar- en beleggingsproducten. Wat uw vraag of melding ook is, wij gaan voor u aan de slag en helpen u. Samen zoeken wij de beste oplossing.

Centraal Beheer wil het onderling delen stimuleren. Onderlinge solidariteit en het samen risico’s delen zit in de coöperatieve roots van Centraal Beheer. Wij willen daarom de deeleconomie faciliteren door oplossingen te bieden voor (nieuwe) vragen en behoeften die de deeleconomie met zich meebrengt. Door te doen waar we goed in zijn: het bieden van zekerheid. Auto’s die worden gedeeld via MobiGo Zeist zijn verzekerd bij Centraal Beheer voor de periode dat ze verhuurd zijn. Zo zorgen we voor een oplossing als er onverhoopt iets misgaat en waken we vertrouwd delen mogelijk.

MobiGo Zeist is door Kurago opgezet als project binnen Samen Duurzaam Zeist. Ik (Arnout van Dijk) maakte zelf al jaren gebruik van een deelauto en heb de ambitie het gebruik van de deelauto, en dan voordel de elektrische deelauto, te stimuleren. Waarom? De elektrische auto’s stoten geen CO2 uit tijdens het rijden (de publieke laadpalen worden gevoed met regionaal opgewekte duurzame stroom!) en geen fijnstof! Door auto’s te delen staan er minder op straat en zijn ook minder grondstoffen nodig. En door te delen kunnen we samen ook kosten besparen. Via Samen Duurzaam Zeist heb ik dit project mooi in gang kunnen zetten. De eerste deelauto heb ik kunnen plaatsen aan de Bergweg en samen met OnzeAuto en Centraal Beheer groeien we nu snel!

Verder houdt Kurago (ik) zich bezig met diverse projecten rondom het duurzaam begeleiden van ondernemers, de circulaire munt (Zeisterknoop), de deelbakfietsen en het Energieplan vanuit Samen Duurzaam Zeist.

De Gemeente Zeist ondersteunt graag samenlevingsinitiatieven. Het stimuleren van gebruik van elektrisch vervoer en het autodelen zijn daarnaast aspecten die in het gemeentelijk beleid zijn opgenomen. MobiGo Zeist sluit hier dus goed o paan en als belangrijke partner van Samen Duurzaam Zeist ondersteunen wij dit project ook verder met bijvoorbeeld het bieden van parkeerplaatsen voor de deelauto’s, de laadinfrastructuur binnen de mogelijkheden.