Over ons

Auto’s staan 95% van de tijd stil. MobiGo brengt daar verandering in door autodelen met je buurtgenoten aan te bieden. Ons doel is om een positieve bijdrage te leveren aan onze mobiliteit en tegelijkertijd de leefbaarheid van onze woonwijken te verbeteren. Jouw betrokkenheid hierbij maakt het verschil.

Met ons abonnement regelen wij alles voor je! Van de auto’s, het onderhoud, de verzekering, tot aan de oplaadkosten en zelfs de parkeervergunning. Zo hoef jij je nergens zorgen over te maken en kun je genieten van het gemak en comfort van onze elektrische auto’s.

MobiGo is:

  • duurzaam – 100% elektrische auto’s.
  • sociaal – samen autodelen met buurtgenoten.
  • voordelig – niet meer voor bezit betalen, alleen voor het gebruik mét behoud van gemak en comfort.

Historie

Vanuit de samenlevingsbeweging ‘Samen Duurzaam Zeist’ zijn wij in 2018 gestart met de eerste auto. Inmiddels zijn dat tientallen verschillende auto’s en zijn honderden de mensen via ons overgestapt op elektrische autodelen met anderen uit de wijk.

De coöperatie

Autodelen is voor ons meer dan het hebben van een (auto)deel-abonnement. Om deze reden richtten wij in 2022 de coöperatie MobiCoop op. Zo ben je als lid van de coöperatie zelf ook mede-eigenaar van de deelauto’s. Deelname in de coöperatie is niet verplicht, het maakt het autodelen met elkaar wel extra interessant.

De coöperatie zet zich in om maatschappelijke voordelen te behalen:

  • stimuleren van duurzame mobiliteit
  • sociaal en maatschappelijke verbondenheid
  • minder auto’s op straat en het verlagen van het aantal gereden autokilometers.

Het overgrote deel van de coöperatieleden doet vooral mee vanwege het maatschappelijke rendement terwijl er ook directe voordelen voor de leden zijn.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over MobiGo en MobiCoop, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Partners

MobiGo Zeist is opgestart vanuit het Samenlevingsinitiatief Samen Duurzaam Zeist. Dit is een beweging van, voor en doro inwoners en organisaties uit Zeist gericht op het duurzaam maken van Zeist. Het initiatief is voortgekomen uit de Brede Milieu Visie die in opdracht van de Gemeenteraad opgesteld is met de samenleving, waarna de Gemeenteraad van Zeist aangaf dat het haar wens is dat de realisatie van de plannen en doelen ook plaatsvindt samen met de Samenleving. Geheel in gedachte van deze tijd: ambitieuze doelstellingen streef je niet alleen na, maar doe je samen! In 2018 zijn ruim 20 projecten van start gegaan en in de loop van 2019 zal dat gegroeid zijn naar meer dan 30, waaronder dus MobiGo Zeist!

MobiGo Zeist is door Kurago opgezet als project binnen Samen Duurzaam Zeist. Ik (Arnout van Dijk) maakte zelf al jaren gebruik van een deelauto en heb de ambitie het gebruik van de deelauto, en dan voordel de elektrische deelauto, te stimuleren. Waarom? De elektrische auto’s stoten geen CO2 uit tijdens het rijden (de publieke laadpalen worden gevoed met regionaal opgewekte duurzame stroom!) en geen fijnstof! Door auto’s te delen staan er minder op straat en zijn ook minder grondstoffen nodig. En door te delen kunnen we samen ook kosten besparen. Via Samen Duurzaam Zeist heb ik dit project mooi in gang kunnen zetten. De eerste deelauto heb ik kunnen plaatsen aan de Bergweg en samen met OnzeAuto en Centraal Beheer groeien we nu snel!

Verder houdt Kurago (ik) zich bezig met diverse projecten rondom het duurzaam begeleiden van ondernemers, de circulaire munt (Zeisterknoop), de deelbakfietsen en het Energieplan vanuit Samen Duurzaam Zeist.

De Gemeente Zeist ondersteunt graag samenlevingsinitiatieven. Het stimuleren van gebruik van elektrisch vervoer en het autodelen zijn daarnaast aspecten die in het gemeentelijk beleid zijn opgenomen. MobiGo Zeist sluit hier dus goed o paan en als belangrijke partner van Samen Duurzaam Zeist ondersteunen wij dit project ook verder met bijvoorbeeld het bieden van parkeerplaatsen voor de deelauto’s, de laadinfrastructuur binnen de mogelijkheden.

WeGo Carsharing is de leverancier van het deelplatform. De ICT en apparatuur en daarmee het technische deel van het autodelen. Al vanaf 2018 maken we gebruik van de vooraanstaande techniek van WeGo.

Lokale verbondenheid is essentieel. We werken dan ook graag met lokale initiatieven zoals Soester Energie, Heuvelrug Energie, De Groene Meent Wassenaar, Heiloo Energie, Samen Duurzaam Zeist, Maarn Maarsbergen Natuurlijk. En onze lokale ambassadeurs!